Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na dostawę mebli szkolnych CPV 39160000-1

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający:

Termin składania ofert / wniosków: 2019-05-27 11:00:00

Treść:

W ramach procedury rozeznania cen rynkowychI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku zaprasza do składania ofert na dostawę mebli szkolnych
 – CPV 39160000-1
 1. Przedmiot zamówienia
 1. Stoliki uczniowskie dwuosobowe, rozmiar nr 6.
Planowana ilość do zakupu: 57 sztuk.
Opis: stelaż z rury stalowej, okrągłej lub kwadratowej o minimalnej średnicy/ szerokości 25 mm, malowanej proszkowo na kolor niebieski. Stopki plastikowe. Blat z płyty laminowanej min. 18 mm, kolor – buk, obrzeże abs o grubości min. 2 mm. Powierzchnia blatu 130x50 cm.
 1. Stoliki uczniowskie jednoosobowe, rozmiar nr 6.
Planowana ilość: 34.
Konstrukcja analogiczna do punktu 1. Powierzchnia  blatu 50x65-70 cm.
 1. Krzesła uczniowskie nr 6.
Planowana ilość: 202.
Opis: stelaż z rury stalowej, okrągłej lub kwadratowej o minimalnej średnicy/ szerokości 25 mm, malowanej proszkowo na kolor niebieski. Stopki plastikowe. Siedzisko i oparcie ze sklejki lakierowanej o grubości min. 6 mm. Możliwość sztaplowania. Konstrukcja wzmocniona przynajmniej jedną poprzeczką poniżej siedziska.
 1. Krzesła konferencyjne, tapicerowane (do biurka nauczycielskiego).
Planowana ilość – 7 sztuk.
 1. Tablice szkolne, białe, suchościeralne, magnetyczne o powierzchni ceramicznej (porcelanowej) w ramie aluminiowej.
Rozmiary:           –90-100 x 170 cm
                               – tryptyk 90-100 x 340 cm
Planowana ilość: 7 tablic rozkładanych (tryptyk) lub 14 pojedynczych.
 1. Zestawy przymiarów tablicowych, magnetycznych.
Minimalna zawartość zestawu: linijka, 2 ekierki, kątomierz, cyrkiel.
Planowana ilość – 3 zestawy.
 
 
 1. Procedura postępowania.
 
Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 27maja 2019 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku
ul. Kościuszki 4
62-700 Turek
lub drogą elektroniczną na adres: loturek.sliwka@gmail.pl
Do formularza prosimy dołączyć zdjęcia i szczegółowy opis oferowanych przedmiotów
w formie papierowej lub elektronicznej.
 
 1. Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
 4. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią całego ogłoszenia oraz załączonym formularzem ofertowym.
 5. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena jednak zamawiający zastrzega uwzględnienie cech dodatkowych jak funkcjonalność, estetyka, trwałość itp.
 6. Zamawiający zastrzega, że może dokonać korekty ilości zamawianych przedmiotów lub zrezygnować z części zamówienia.
 7. Zamawiający może dokonać podziału zakupu pomiędzy kilku wykonawców jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie a dostawcy wyrażą na to zgodę w negocjacjach.
 8. Termin realizacji zamówienia: od 24 czerwca do 31lipca 2019r. – dostawa na adres wykonawcy.
 9. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załączony formularz ofertowy.
  W przypadku przygotowania oferty bez użycia formularza w ofercie należy zamieścić wszystkie warunki wymienione w punktach 2 do 7.
 10. Zamawiający gwarantuje zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w niniejszej procedurze.
 11. Do udzielania informacji w sprawie niniejszego zaproszenia ze strony zamawiającego uprawniony jest kierownik gospodarczy szkoły – Paweł Śliwka, tel: 63 278 46 95 w.55,loturek.sliwka@gmail.pl
 12. Zamawiający ogłosi wynik postępowania tj. nazwę wybranego dostawcy i jego ceny poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od terminu składania ofert określonego we wstępie procedury.
 

Załączniki