ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 PLN

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

Szczegóły informacji

Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku

Finansowanie: środki zewnętrzne

Nr UZP: 2022/BZP 00003088/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-01-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-01-24 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: ePUAP: /ILiceumTurek/SkrytkaESP

Ogłoszono dnia: 2022-01-04 przez Danuta Szczepanik

Treść:

 
IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA NA MINIPORTALU: de5ecc1d-5fa7-4a79-a347-a9de4eb90ec5
 
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
 
ePUAP: /ILiceumTurek/SkrytkaESP
 
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!!!
 
Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2022 roku, o godz. 10:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2022 roku, o godz. 11:00.
 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
 
Minimalny opis zamówienia:
Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
Zakres robót:
I. Roboty budowlane – stan surowy i wykończeniowy + wyposażenie
1. Roboty budowlane – stan surowy
1.1 Roboty ziemne i fundamenty
1.2 Roboty murowe
1.3 Roboty żelbetowe powyżej poziomi 0,00
1.4 Konstrukcja, pokrycie i obróbki dachu
2. Roboty wykończeniowe 
2.1 Tynki wewnętrzne i wykończeniowe ścian
2.2 Sufity podwieszane
2.3 Posadzki
2.4 Elementy ślusarskie
2.5 Stolarka okienna i drzwiowa
2.6 Elementy zewnętrzne budynku
2.7 Elewacje
3. Dostawa i montaż wyposażenia zgodnego z projektem 
4. Roboty drogowe i tereny zielone
4.1 Opaska wokół budynku
4.2 Droga dojazdowa
4.3 Tereny zielone
5. Obsługa budowy
 
II. Instalacja wod. – kan. p. poż., odprowadzenie wody deszczowej z dachu
1. Instalacje wodociągowe wewnętrzne
1.1 Wodomierz
1.2 Instalacja wodna p-pożarowa
1.3 Instalacja wodociągowa
1.4 Roboty uzupełniające
2. Instalacja kanalizacyjna sanitarna wewnętrzna
3. Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna deszczowa system podciśnieniowy odprowadzenia wody opadowej z budynku
 
III. Instalacja grzewcza
1. Instalacja ciepła dla sieci grzewczo – wentylacyjnej
1.1 węzeł cieplny
1.2 Zasilanie nagrzewnic
1.3 Zasilanie central wentylacyjnych
1.4 Zasilanie rozdzielaczy
1.5 Zasilanie grzejników
 
IV. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
 
V. Przyłącze wodociągowe
 
VI. Przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej
 
VII. Instalacja wentylacji mechanicznej
1. Zespół nawiewno – wywiewny – sala główna
2. Zespół nawiewno – wywiewny – salka fitness
3. Zespół nawiewno – wywiewny – pokój nauczycieli
4. Centrala nawiewno – wywiewna
5. Izolacja termiczna z mat. wełny mineralnej w płaszczu z blachy ocynkowanej
 
VIII. Instalacje elektryczne
1. WLZ
2. Instalacje wewnętrzne zasilane z tablicy T R1
3. Badania i pomiary instalacji wewnętrznych
4. Instalacja odgromowa
5. Oświetlenie zewnętrzne
6. Instalacja monitoringu
 
IX. Badania archeologiczne
1. Zgodnie z programem badań archeologicznych
2. Kierowanie badaniami archeologicznymi albo samodzielne wykonywanie tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
3. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu badań archeologicznych oraz opracowanie wyników i przekazanie ich do Konserwatora Zabytków
4. Prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich Konserwatorowi Zabytków
5. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badan archeologicznych i przekazania tego sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
X. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej w drodze decyzji dotyczącej przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego.
 
   Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
a) specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia, w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego
 
b) projekty budowlane z kwietnia 2019 roku - załącznik nr 11 do SWZ
1) Projekt budowlany - architektoniczny
2) Projekt budowlany - konstrukcja
3) Projekty budowlany – branża sanitarna
3.1) Instalacje wewnętrzne
3.2) Przyłącza
3.3) Węzeł cieplny
4) Projekt budowlany – branża elektryczna
 
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru bud. (STWiORB) - załącznik nr 12 do SWZ,
1) Robót budowlanych
2) Roboty w zakresie instalacji wod. - kan., p.poż., c.o. i wentylacji
3) Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, montażu opraw, osprzętu urządzeń i odbiorników energii elektrycznej
 
d) przedmiary robót – załącznik nr 9 do SWZ 
1) Roboty budowlane – stan surowy i wykończeniowy + wyposażenie
2) Instalacja wod. – kan. p. poż., odprowadzenie wody deszczowej z dachu
3) Instalacja grzewcza
4) Przyłącze kanalizacji sanitarnej
5) Przyłącze wodociągowe
6) Przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej
7) Instalacja wentylacji mechanicznej
8) Instalacje elektryczne
 
e) kosztorysy ofertowe złożone przez Wykonawcę – załącznik nr 10 do SWZ,
1) Roboty budowlane – stan surowy i wykończeniowy + wyposażenie
2) Instalacja wod. – kan. p. poż., odprowadzenie wody deszczowej z dachu
3) Instalacja grzewcza
4) Przyłącze kanalizacji sanitarnej
5) Przyłącze wodociągowe
6) Przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej
7) Instalacja wentylacji mechanicznej
8) Instalacje elektryczne
 
f) projektowane postanowienia umowy  (projekt umowy) - załącznik nr 7 do SWZ  
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Szczepanik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 09:33:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Śliwka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 12:45:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Śliwka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22 08:59:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony